Orlogsbriggen Fredriksværn
Formålsparagraf - Visjon

Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn har som formål å skape økt forståelse for en avgjørende epoke i nordisk historie ved å gjenskape Orlogsbriggen «Friderichsværn» i tidsriktige omgivelser. Prosjektet vil fokusere på Norges og Nordens statsdannelser og hvordan Norges nasjonale identitet ble bygget i perioden 1814-1905. Med spesiell vekt på Fredriksværn Verft (Norges første marine base i moderne tid) ønsker stiftelsen å belyse marinens betydning for byggingen av landets maritime infrastruktur – fyrvesen, losvesen, sjøkartverk, klasseselskaper (Veritas) etc. Formidling av tradisjonelt håndverk og verktøybruk er sentral i formidlingsprosessen. Prosjektet tar sikte på å få opprettet lærlingplasser i ulike tradisjonelle håndverk.

Gjennom å oppføre et verft bestående av småbygninger utført i heltrekonstruksjoner (1800-tallsstil) der byggeteknikkene (sammenføyninger og materialbruk) er de samme som i datidens skipskonstruksjoner, er også byggeprosessen i forbindelse med oppføringen av verftet en viktig del av læreprosessen og en selvsagt del av prosjektets læreplan.

Etterbruken av verftet betinger et funksjonelt verft i gammel stil som kan benyttes til båtbygging, restaurering av båter og skip, samt til kulturelle aktiviteter som filminnspillinger (autentiske kulisser), operaoppsetninger, musikaler, teater etc.

Den bærende ide i hele prosjektet er at besøkende skal få ta del i en helhetlig opplevelse i et tidsriktig miljø der de skal få oppleve synsinntrykk, lyd, lukt, historie og håndbåren kompetanse i et inkluderende aktivt museum. Arbeidstokken ved verftet (arbeidere og guider) skal være tidsriktig antrukket. Det er prosjektets overordnede målsetning å gjenskape den sammensatte «organismen» som et 1800-tallsverft var som arbeidsplass og kulturinstitusjon som den besøkende skal få oppleve å være en del av.

 
Sist oppdatert 18.07.18 Webdesign AWdata
Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn - Besøksadresse: Fredriksvern Verft, 3290 Stavern - Postadresse: Postboks 39, 3291 Stavern
Telefon 33 13 47 65 - 90 98 32 57 - E-post: post@fredriksvern.no