Orlogsbriggen Fredriksværn
Fredriksvern Verft - Historie

Fredriksvern Verft ble anlagt etter kongelig resolusjon av 29. januar 1750 av Frederik V. Verftet ble anlagt vis a vis Stavern Fortresse: Tordenskjolds marinebase under Den store Nordiske krig.

Fredriksvern Verft har i mer enn 250 år vært et kompetansesenter for læring og utdanning og bidro med viktig kunnskap for å utvikle skipsfartsnasjonen Norge. Her ble det undervist i realfag, spesielt matematikk og konstruksjonstegning var selvsagte disipliner knyttet til ballistikk, skipskonstruksjon og lastelære.

Institusjonene Fyr- og merkevesenet, Sjøkartverket og klasseselskapet Det Norske Veritas har alle det til felles at marineoffiserer utgjorde en viktig del av kompetansen da disse institusjonene ble startet opp. Losvesenet var på plass mye tidligere, allerede i 1720 – da med god hjelp fra Tordenskiold i dansk-norsk admiralitet.

Som utdanningsinstitusjon for sjøforsvaret fikk Fredriksvern Verft også betydning for den sivile handelsflåten. Norge hadde uten tvil et stort potensiale for å bli stor på havet, men kvaliteten på den norske sjømann er uløselig knyttet til sjøoffisersutdannelsen ved Fredriksvern Verft, senere Horten og Sjøkrigsskolen i Bergen.

Ved anlegget av Fredriksvern Verft fikk Norge for første gang på over fire hundre år ansvar for utdannelse av egne marineoffiserer. Når disse hadde avtjent sin plikttjeneste gikk de, til Marinens store fortvilelse, altfor ofte over i kapteins-, styrmanns- og skipperstillinger i handelsflåten. Pålitelighet og dyktighet i sjømannskap og ferdighet på havet var viktig for at den norske handelsflåten etter hvert ervervet seg tittelen som «Verdens fraktemenn».

 
Sist oppdatert 18.07.18 Webdesign AWdata
Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn - Besøksadresse: Fredriksvern Verft, 3290 Stavern - Postadresse: Postboks 39, 3291 Stavern
Telefon 33 13 47 65 - 90 98 32 57 - E-post: post@fredriksvern.no