Orlogsbriggen Fredriksværn
Jensens Conditori - Kadettbrød

Kadettbrødet bakes av Baker Jensen i Larvik og selges i Meny-butikkene i området. Dette er et samarbeid med Norgesmøllene AS - www.mollerens.no. Stiftelsen får 1 krone for hvert solgte brød.


«Friderichsværn» af 1814 – 1854: Et Orlogsskip for fred

Da Forsvaret avsluttet sitt 250-åringe nærvær ved Fredriksværrn Verft i Stavern, oppstod ideen om å bygge en replika av Orlogsbriggen «Friderichsværn» med sikte på sjøsetting i 2014, ved 200-års jubileet for Norges Grunnlov.

Prosjektet representerer en verdig etterbruk av Den Norske Marines første hovedbase i nyere tid – en viktig hjørnestein i Norges maritime historie.

«Friderichsværn» seilte som et lite stykke Norge i det vi i dag kaller en multinasjonal styrke. Offiserer og mannskap i den norske og svenske marinen var opplært til å se hverandre som fiender, men likevel klarte de å samarbeide ombord.

Stiftelsen Orlogsbriggen vil med byggingen av replikaskipet skape en plattform hvor kunnskap om utviklingen av det moderne Norden formidles. Norge og Sverige tok de første skrittene mot samarbeid og fred – en fred vi kan ta for gitt i dag.

Prosjektet har viktige akser inn mot barne- og ungdomsarbeid, skole og utdanning og overlevering av håndverks-komeptanse. For hvert brød du kjøper, støtter du prosjektet.

 
Sist oppdatert 18.07.18 Webdesign AWdata
Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn - Besøksadresse: Fredriksvern Verft, 3290 Stavern - Postadresse: Postboks 39, 3291 Stavern
Telefon 33 13 47 65 - 90 98 32 57 - E-post: post@fredriksvern.no