Orlogsbriggen Fredriksværn
Orlogsverftet - Bygninger

Da forsvaret forlot Fredriksvern Verft i Stavern ble det aktuelt å finne en verdig etterbruk av dette forsvarsanlegget som i dag forvaltes av Nasjonale Festningsverk. Anlegget bærer i seg mye nasjonal historie fra en epoke som er relativt sparsomt ivaretatt andre steder i landet. Det gamle verftet danner en perfekt ramme rundt et slikt replikaprosjekt.

Inne på verftsområdet ligger et område som inntil nylig tid har vært bebygd med bygninger fra 1750-tallet. Grunnen her bør derfor i samarbeid med, og tillatelse fra, Riksantikvar og Nasjonale Festningsverk kunne benyttes som Verftsområde.
Byggingen av de nye verftsbygningene vil være kompetansedrivende og miljøskapende, og vil gli naturlig inn i det arkitektoniske utrykket i anlegget forøvrig.
 
Sist oppdatert 18.07.18 Webdesign AWdata
Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn - Besøksadresse: Fredriksvern Verft, 3290 Stavern - Postadresse: Postboks 39, 3291 Stavern
Telefon 33 13 47 65 - 90 98 32 57 - E-post: post@fredriksvern.no