Orlogsbriggen Fredriksværn
Replikaskipet - Modifikasjoner

For at et skip skal kunne godkjennes av skipskontrollen og klareres som seilingsdyktig i henhold til de bestemmelser som gjelder i dag, settes det strenge krav til konstruksjon og sikkerheten om bord.

Det er således ikke mulig å få godkjent større fartøyer bygget etter 1814 standard i dag. Det er derfor helt nødvendig å foreta en rekke modifikasjoner for at replikaskip skal kunne godkjennes av skipskontrollen.

Den mest markante av disse er kanskje at det settes krav til at skipet må ha et moderne drivverk (motor og propellutstyr) og navigasjonsutstyr om bord. Dette går selvsagt utover autentisiteten – men er altså helt nødvendig for å få godkjent fartøyet.

I tillegg kommer sikkerhetsutstyr som livbøyer og livbåtflåter. Komforten må også ivaretas i henhold til en viss standard, bysse, messe, toaletter, dusjer og køyeplasser.

Det er selvsagt viktig at disse modifikasjonene gjøres med kunnskap og konduite for å ivareta helhetsinntrykket om bord. Elektroniske og elektriske installasjoner vil derfor så langt det lar seg gjøre bli kamuflert i autentiske konstruksjoner slik at de ikke blir lett synlige, men montert på en slik måte at de er lett tilgjengelig for ettersyn og vedlikehold.

 
Sist oppdatert 18.07.18 Webdesign AWdata
Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn - Besøksadresse: Fredriksvern Verft, 3290 Stavern - Postadresse: Postboks 39, 3291 Stavern
Telefon 33 13 47 65 - 90 98 32 57 - E-post: post@fredriksvern.no