Orlogsbriggen Fredriksværn
Klikk i ønsket tegning for større bilde.
Replikaskipet - Tegninger
 
Rigg- og seiltegning
Rekonstruksjon av D. Fjeldstad - tegning fra mai 2005
Kommentar: Rekonstruksjonene er basert på kryssreferanser fra originaltegningene. Disse hadde målestokk 1:48 og 1:96. Her kunne man i blant finne innbyrdes avvik på opptil 3 millimeter, og da disse gjentok seg, kunne det bli differanser på opptil en halv meter på selve skipet.
   
Langskipssnitt og plan batteridekk
Rekonstruksjon av D. Fjeldstad - tegning fra mai 2005
Kommentar: Rekonstruksjonene er basert på kryssreferanser fra originaltegningene. Disse hadde målestokk 1:48.
   
Plan banjerdekk og underrom
Rekonstruksjon av D. Fjeldstad - tegning fra mai 2005
Kommentar: Rekonstruksjonene er basert på kryssreferanser fra originaltegningene. Disse hadde målestokk 1:48. Innredningen er rekonstruert etter apteringstegningen av 1821. De moderne fasilitetene er utarbeidet med blant annet HM Bark «Endeavour» som forbilde. Begrensningene med hensyn til plass gjør at et passasjersertifikat ikke er oppnåelig, og skipet må derfor registreres som lasteskip. I underrommet vil fremre og akter del rekonstrueres slik det var på den opprinnelige orlogsbriggen.
 
Sist oppdatert 18.07.18 Webdesign AWdata
Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn - Besøksadresse: Fredriksvern Verft, 3290 Stavern - Postadresse: Postboks 39, 3291 Stavern
Telefon 33 13 47 65 - 90 98 32 57 - E-post: post@fredriksvern.no