Orlogsbriggen Fredriksværn
Stavern Næringsdrivendes Forening

Stavern Næringsdrivendes Forening ble startet på nytt 28.01.18

I styret sitter:
Janne-Christin Friberg - Formann
Jonny Skåningsrud - Kasserer
Trine-Lise Gran - Sekretær
Pål Taklo - Styremedlem
Steinar Melby - Styremedlem

Det nye styret ønsker å bidra til voksende og bærekraftig næringsliv i Stavern hele året. Vi vil være en nyskapende, positiv og inkluderende forening. Vi ser viktigheten av å samarbeide med andre foreninger i Stavern.

Kontakt: Janne-Christin Friberg, telefon 95 12 85 36, e-post jannec_friberg@hotmail.com

 
 
 
 
Sist oppdatert 18.07.18 Webdesign AWdata
Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn - Besøksadresse: Fredriksvern Verft, 3290 Stavern - Postadresse: Postboks 39, 3291 Stavern
Telefon 33 13 47 65 - 90 98 32 57 - E-post: post@fredriksvern.no