Orlogsbriggen Fredriksværn
Stavernsodden Fyr

Stavernsodden er et unikt beliggende sted med en særpreget bygningsmasse. Folk i nærområdet har i årtier sett den hvite husklyngen på fyrodden som et ikon i horisonten. Mange har derfor et spesielt forhold til stedet ut fra det visuelle inntrykket som fyret gir fra hav og land.

Formålet er å bevare Stavernsodden for fremtiden og å sikre allmennhetens tilgang. Stavernsodden skal drives som kystleddestinasjon i tråd med intensjonene i avtalen med Kystverket, prosjektbeskrivelsen og fredningsvedtaket.

 
Sist oppdatert 18.07.18 Webdesign AWdata
Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn - Besøksadresse: Fredriksvern Verft, 3290 Stavern - Postadresse: Postboks 39, 3291 Stavern
Telefon 33 13 47 65 - 90 98 32 57 - E-post: post@fredriksvern.no