Orlogsbriggen Fredriksværn
Tollerodden

Tolleroddens Venner ble stiftet i 1992. Venneforeningen har vært drivkraften for å få etablert stiftelsen som har overtatt det formelle ansvaret for restaureringen av Kirkestredet 9 på Tollerodden, et av Larviks eldste hus. Foreningen har gjennom flere år hatt "åpent hus" med forskjellige aktiviteter for å få synliggjort husets kulturhistoriske verdi.

Det er mange måter å støtte opp om det som kommer til å skje på Tollerodden de nærmeste årene. Vi i Tolleroddens Venner har ambisjoner om å være en aktiv venneforening hvor medlemmene kan være med på ulike aktiviteter ut fra egne ønsker og behov. Særlig trenger vi personer som kan trå til i forbindelse med arrangementer og dugnader på huset.

Synes du dette virker interessant, og har lyst til å bidra til å øke aktiviteten rundt og kjennskapen til Kirkestredet 9, må du ikke nøle med å ta kontakt. Unge som gamle er velkommen som medlemmer. Vi har et trivelig miljø som vi håper du vil trives i.

 
Sist oppdatert 18.07.18 Webdesign AWdata
Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn - Besøksadresse: Fredriksvern Verft, 3290 Stavern - Postadresse: Postboks 39, 3291 Stavern
Telefon 33 13 47 65 - 90 98 32 57 - E-post: post@fredriksvern.no