Orlogsbriggen Fredriksværn
Utdanning

Fredriksvern Verft har vært en betydelig utdanningsinstitusjon i mer enn 250 år. Fredriksvern Nye Verft (Orlogsverftet) vil være en naturlig arena for ulike typer undervisning. Verftet vil kunne yte et substansielt bidrag til den «Kulturelle skolesekken» der barn og skoleungdom kan lære om vår historie og ta del i vår felles kulturarv.

Verftet skal tilby håndverkere spesialutdannelse for å kunne håndtere og restaurere heltrekonstruksjoner i skip og bygg for Riksantikvaren og andre.

Orlogsbriggen Fredriksværn kan gi praktisk seilingserfaring og maritim utdannelse til sivile og militære sjøaspiranter og kadetter.

 

Tilbud til ungdom
I dagens Norge skal alle ungdommer ha et utdannelsestilbud i videregående skole. Tidligere hadde skoletrett ungdom anledning til å dra til sjøs, en mulighet som i dag ikke eksisterer. Fredriksvern Nye Verft (Orlogsverftet) vil være en arena der ungdom vil kunne tilegne seg praktisk erfaring og mestring av oppgaver under tilsyn og opplæring av stødige voksne rollemodeller.

 
Sist oppdatert 18.07.18 Webdesign AWdata
Stiftelsen Orlogsbriggen Fredriksværn - Besøksadresse: Fredriksvern Verft, 3290 Stavern - Postadresse: Postboks 39, 3291 Stavern
Telefon 33 13 47 65 - 90 98 32 57 - E-post: post@fredriksvern.no